Udskriv denne side Skab PDF

For arrangører af Karruseløb

 

For at løb kan blive optaget på Østkredsens karruselliste forventes det, at arrangørerne afvikler løb i overensstemmelse med DOFs regler, herunder hensyntagen til evt. private grundejere i løbsområdet.

Alle klubber kan få deres åbne træningsløb lagt på listen. Koordinator indbyder alle klubber til møde 2 gange om året for i god tid at fastlægge løb for en ½-års-periode; her tages der hensyn til, at løb ikke placeres på samme dag eller i nærheden af hinanden. Træningsløb kan løbende anmeldes og ønsket optaget på listen, blot skal anmelder have sikret sig, at der tages afstandsmæssigt hensyn til evt. andre løb samme dag.

Arrangører kan på egen hjemmeside oplyse yderligere om løbet, om specielle forhold, om banerne osv. Dette kræver, at undertegnede får tilsendt en webadresse, hvortil jeg kan lave et link i højre kolonne.

Karrusellisten offentliggøres ved hjælp af link fra Østkredsens hjemmeside og fra DOFs hjemmeside. Andre hjemmesideansvarlige kan anføre tilsvarende link.
Du kan gå direkte til listen via følgende link:
http://ostkredsen.dk/cms/index.php?page=karrusellob

Deltagerne skal kunne forvente et rimeligt baneudvalg.

Det anbefales arrangørerne at tilbyde følgende baner:

Bane 1: 8-10 km - Svær
Bane 2: 6 km - Svær
Bane 3: 4 km - Svær

Bane 4: 4 km - Mellemsvær
Bane 5: 2-3 - Let


Arrangør skal overholde de fastsatte priser. Derudover kan der godt være særlige priser for klubbens egne medlemmer.

Såfremt træningsløbet adskiller sig fra det sædvanlige, f.eks. natløb, mountainbike, træningsmoment, fidusløb eller lign., skal dette fremgå af bemærkning til løbet. Deltageren skal på forhånd vide, hvad der skal ske.

Arrangør skal sikre, at det er baner af god kvalitet og at posterne er rigtigt placeret.

Det er op til arrangør selv at bestemme, om der skal være klippetænger på posterne; men det kan anbefales.

Koordinator
Kai Beck-Andersen
Skolevængets Allé 1,
3520 Farum
Tlf. 21 45 01 51
E-mail: kaibeckandersen@gmail.com


Forrige side: Karruselløb
Næste side: SM 2015


19-Sep-16 15:27:47