Udskriv denne side Skab PDF

Årsberetning 2001

Beretninger for Østkredsen 2001


1. Formandens beretning

  Endnu en årsberetning skal flyde fra Formandens tastatur. Den følger her med fagudvalgenes selvstændige beretninger klæbet på, så jeg vil ikke gennemgå disse. Og vedr. Kredsens økonomi skal jeg blot henvise til regnskabet med noter som udsendes af kredskassereren.

  DOF's Økonomi:

  Når jeg ser tilbage på beretningen for sidste år er første punkt Forbundet's Økonomi. Og det forgangne år - år 2001 - blev endnu et år med fokus på forbundets økonomi. Efter vedtagelsen af PLAN 2007 på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i efteråret har HB fremlagt et budget inkl. financieringsmodel, som har skabt debat i klubberne og specielt på www.orientering.dk. Ikke alle er enige i, at det er den bedste eller rigtigste vej frem.

  Jeg vil ikke fortsætte debatten her, men blot bede om at de mange tanker og idéer om mulige financieringsformer holdes i live og afprøves i den rækkefølge og udstrækning de kan forventes at hjælpe vores sport til at samle flest mulige midler.

  DM på Bornholm:

  Et af kredsens væsentligste resultater i 2001 var afviklingen af DM-individuelt og DM-stafet på Bornholm. På trods af de fysiske og transportmæssige afstande lykkedes det at etablere et flot samarbejde med både bornholmske og sjællandske klubber under ledelse af Finn Hultengren. Vi fik et flot stævne i noget af Danmark's bedste orienteringsterræn, også selvom stævnet blev "ridset" af teknisk art. Østkredsen siger endnu en gang tak til Finn og hele holdet af klubber og hjælpere, som stod bag.

  EKT er i drift:

  Det har også været året hvor SportIdent har skullet stå sin prøve som den almindeligt brugte tids- og kontrol-teknik. Og det er heldigvis lykkedes til vores fulde forventning. Med den intensive brug i Østkredsen har vi endda udfordret teknikken til grænser, hvor producenten endnu ikke har været med udstyret. Vi er således med i udvikling og afprøvning af SportIdent, og kan være med til at påvirke fremtiden på området.

  Det vi ikke nåede:

  Jeg vil også nævne noget af det vi ikke nåede - det er her vi forhåbentlig kan forbedrede os i det kommende år.

  EM2004:

  Vi har endnu ikke fået samlet den gruppe af klubber som skal stå i spidsen for dette projekt. Vi har jo fået tildelt EM2004 i opdrag fra DOF, og det vil være en skam hvis vi ikke er i stand til at imøde-komme denne mulighed for at præsentere den internationale orienteringsscene på Sjælland. Der arbejdes fortsat videre, og ALLE der har mod og lyst til at bidrage må komme på banen nu.

  ØK's hjemmeside:

  Efterhånden den mest almindelige kommunikationsform, men de kræfter der har været koblet på sagen er desværre ikke længere til rådighed. Vi står derfor stadig uden hjemmeside, hvilket kun i nogen grad opvejes af DOF's hjemmeside og de øvrige orienterings-sites herhjemme. Vi må se om vi kan løse dette problem med nye kræfter eller ved at organisere opgaven anderledes.

  Fremtiden:

  Det er altid svært at spå om fremtiden, men det er dog sikkert at noget VIL der ske. Blandt andet skal ovenstående punkter løses meget hurtigt!!

  Kort-teknik og -økonomi:

  DOF er allerede i gang med at undersøge teknikker og organisering af vores kort, korttrykning og banepåtrykning. Der vil utvivlsomt vise sig muligheder, som meget snart gør det muligt at vende hele dette område på hovedet og sikre os bedre, hurtigere og billigere o-oplevelser. ØK er repræsenteret i dette arbejde ved Martin Østberg,/Lyngby, og han vil kunne gøre brug af alle de erfaringer der findes rundt omkring i klubberne. Hjælp ham med dette, så hjælper I også jer selv.

  Løbs- og Klubudvikling:

  Der diskuteres også hvordan vi i DOF kan gøre det mere attraktivt at deltage og løbe i vores løb, både for gamle og nye løbere. Idéerne på dette område må meget gerne dyrkes endnu videre frem, og deles med forbundets VKU (Voksen- og KlubudviklingsUdvalg) under ledelse af John Aasøe/Søllerød. Det vil være rart hvis ØK kan supplere på dette område og komme med ligeså holdbare initiativer som Børnekarrusellerne

  Tak for godt samarbejde:

  Som det er alle bekendt har jeg måtte erkende, at min personlige tid ikke rækker til at gøre kreds-arbejdet i den udstrækning og kvalitet som jeg finder nødvendigt for Østkredsen. Derfor har jeg måttet meddele at jeg ikke genopstiller som formand for Østkredsen efter kun 3 år. Jeg ved at mange er parat til at arbejde videre for Østkredsen og jeg er sikker på, at Østkredsen fortsat vil være en vigtig agent indenfor Dansk Orienterings-Forbund og i fremtidens udvikling af orienteringssporten i Danmark.

  Jeg vil derfor slutte med at sige tak til alle dem jeg har mødt i mit tre-årige virke, tak for et godt samarbejde med alle i klubber, kredse og forbund. Det har altid været sjovt at arbejde med Jer alle, både når vi har dannet fælles front, og når vi har været uenig. Jeg er glad for at have fået lov at virke med Jer på "papir"-siden, og jeg regner med at møde Jer lidt oftere i skoven fremover. I ønskes alle frisk vind og høj sol i skov og på stævneplads i fremtiden.

  14. januar 2002

  Klaus Gotthjælp


2. Østkredsens Divisionsturnering

  Divisionsturneringen har nu været afviklet i 14 sæsoner siden starten i 1988, hvor den afløste den daværende cupturnering, som havde start tilbage i 1977. I alt flotte 25 år med holdkampe i Østkredsen.

  I 2001 deltog 27 hold fordelt over de sædvanlige seks divisioner. Til de 12 matcher deltog i alt 2289 løbere (mod 2197 løbere i 2000). Vinderne af de seks divisioner blev:

  1. division: FIF Hillerød (1)
  2. division: Ballerup OK (1)
  3. division: OK Roskilde (2)
  4. division: Politiets IF, København (3)
  5. division: Hvalsø OK (2)
  6. division: Skærmen OK (2)
  (tallet i parentes angiver hvor mange gange den enkelte klub har vundet divisionen)

  FIF Hillerød blev kredsens repræsentant ved DM-hold - hvilket de så vandt. Hermed har tre forskellige østkredsklubber vundet de seneste tre DM-hold.

  I de sidste mange år har der ikke været den store dramatik omkring turneringen. Siden den sidste revision af pointreglerne (fra og med 1996) har det hele faktisk været afviklet uden de store kontroverser. Men sådan blev sæsonen 2001 ikke.

  Kronborg Statsskovdistrikt:

  På grund af at Østkredsen havde placeret for mange løb i Kronborg Statsskovdistrikt i det sene forår, måtte vi så sent som i februar måned pludselig til at flytte to matcher. Det gik ud over 4. division og 6. division, som dog begge tog det pænt.

  1. division:

  Der var længe problemer med at få alle klubber til at acceptere den fastsatte dato for 2. runde. Problemet var at klubbernes eliteløbere var forhindret i at deltage i turneringen på denne dato.

  * Også for året 2002 løber vi ind i de samme problemer. Vi må simpelthen se i øjnene, at eliten har så stort et program i forvejen - at de ikke altid vil kunne stå til rådighed for deres klub til divisionsmatcher *

  2. division:

  Efter afviklingen af 1. runde blev der nedlagt protest mod resultatet. Det viste sig at to klubber ikke havde den samme opfattelse af, hvilke løbere der var startberettiget til matchen. Da det viste sig, at lovene for DOF og Østkredsen ikke kunne give et entydigt svar herpå - blev protesten afvist.

  * Efter regelsaneringen på DOF's repræsentantskabsmøde skal al tvivl gerne være ryddet væk *

  4. division:

  Det uheldige arrangement på Feddet i august fik betydning for 4. division. Hvor klubberne i 1. division (som løb før 4. division) enedes om en løsning, kunne klubberne i 4. division ikke finde en løsning på stedet. Hermed blev 2. runde annulleret.

  * Da det i praksis altid viser sig umuligt at lave et omløb (man kan ikke skabe de samme rammer en gang til) - er det vigtigt at huske: Når der opstår fejl i et stævne, der kan have indflydelse på resultatet, må klubberne sammen med stævneledelsen prøve at finde frem til en løsning på stedet, som alle klubber kan tilslutte sig. *

  SportIdent:

  Det kan godt være at EKT er en gave til vor idræt, men det var generelt ikke nogen succes i debutåret for divisionsturneringen. Det gik hårdt udover resultatformidlingen. I to tilfælde kendte vi endda først resultaterne to dage efter løbet.

  * Resultatformidlingen er en meget vigtig del af en divisionsmatch - og den må ikke vige til fordel for at nogle klubber gerne vil eksperimentere med SportIdent. *

  Trods de nævnte problemer med turneringen i årets løb, er vi nu alligevel overbeviste om, at mange klubber og mange løbere har haft stor fornøjelse af turneringen i 2001.
  Held og lykke til alle i 2002.

  Udvalget har siden november 1994 bestået af Torkil Hansen og Morten Jensen.


3. Konkurrence- og skovudvalg.

  Året 2001 vil jeg huske som året, hvor SportIdent blev taget i brug og for regnen på Bornholm ved DM weekenden.

  Det var glædeligt, at det af Københavns Amt indkøbte EKT system, blev så godt modtaget af
  Østkredsens klubber. Efter det første år, hvor der var mange, som skulle lære at bruge SportIdent, synes jeg, det er ved at være på plads. Det skyldes et meget stort arbejde fra Henrik Sandgård, OK Øst, som har afholdt kurser og har sørget for at følge op på de problemer, som der er opstået undervejs.

  Terminslisten, ja alt er ved det gamle. Jeg synes dog, Østkredsens klubber har været mere imødekommende i år med at tilbyde løb til 2002. Der kommer et nyt tiltag med terminslisten for 2003, hvor jeg vil prøve med fastlagte datoer, skove og løbsform.

  På skovsiden er der stadig problemer med at komme i private skove- penge eller ej. Det betyder, det er statsskovene, som stadig må holde for ved de store løb. Skovpuljen kan desværre ikke give os ret mange muligheder for at komme i private skove. Det fandt Herlufsholm OK ud af, da de skulle finde en skov til DM kort i 2002.

  Dette er et lille overblik over det forløbne år med de problemer, der har været og stadig er med adgang til nye skove.

  Med o-hilsen Jan Hausner


4. Årsberetning for Østkredsens Ungdomsudvalg 2001.

  2001 har været et godt år for Østkredsens Ungdomsudvalg.

  Året startede med et ungdomslederseminar i Roskilde. Besøgstallet var lavt, men de der var mødt frem fik en masse ud af det.

  KUM:

  I de fleste klasser havde mere end 6 løbere deltaget i udtagelsesløbene, specielt i de yngste klasser, H/D 11-12 og H/D 13-14 var der mange om budet. "Børnekarrusel-effekten" vises tydeligt her ( læs mere om børnekarrusellen senere). Udtagelsesudvalget havde det derfor ikke nemt, da Østkredsens KUM-hold skulle udtages. I de yngste klasser var det svært fordi mange løbere er omtrent lige gode. Østkredsen stillede som den eneste kreds fuldt hold - 6 løbere i hver klasse. I år 2000 vandt Østkredsen en kneben sejr over Nordkredsen, men på hjemmebane i 2001 blev det slået eftertrykkeligt fast, at Østkredsen har "vind i sejlene". Blot ved at kigge på resultattavlen var billedet tydeligt - det ville blive en flot og sikker sejr.

  KUM blev arrangeret af OK Roskilde, Hvalsø OK og Holbæk - et arrangement de godt kan være stolte af. Bortset fra enkelte småting, var det stort set perfekt. Vejrguderne var taget i ed, det var nogle gode stævnepladser - specielt søndagens stævneplads, hvor banelæggeren havde kreeret nogle baner som var meget publikumsvenlige. Festmåltidet var for en gang skyld festligt og blev rost af løberne. Efter maden blev storskærmen, hvor der blev vist Melodi Grand Prix, samlingspunkt og derfor var diskotekets dansegulv ret øde - spillebulen ligeså.

  Ungdomspokalløb:

  De seneste par år har deltagertallet været lavt. Løbene har kun været placeret om efteråret hidtil. Derfor besluttede vi i Øst-UU at inddrage KUM-udtagelsesløbene i konkurrencen. Samtidig blev reglerne lavet en smule om. For at få nogle flere løbere i skoven - også om efteråret - ville to af forårets og to af efterårets løb være tællende til det samlede resultat. Deltagertallet har været pænt ved alle løb, bortset fra finalen hvor kun nogle få løbere deltog.

  Ved det sidste Øst-UU-møde i december 2001 blev det besluttet at købe pokaler til H/D 11-12, så fra 2002 vil disse klasser også dyste om Ungdomspokaler.

  Børnekarruselløb og SkovCup:

  Børnekarruselløbene har igen i 2001 været en stor succes. Deltagertallet for børnekarrusel Nord ligger på højde med et C-løb. Børnekarrusel Midt er velbesøgt.

  Mange ungdomsløbere deltager i disse løb. En del af dem der deltager er løbere uden klub - debatten ved børnekarruselmøderne har blandt andet omhandlet dem: Hvordan får vi dem til at melde sig ind i en klub - altså en debat om rekruttering og fastholdelse.

  At SkovCup er kommet for at blive, blev slået fast i 2001. Et veltilrettelagt arrangement, med gode baner og aktiviteter mellem løb og præmieoverrækkelse sørgede for at ungdomsløberne havde en god dag.

  Ungdomsarbejdet i klubberne:

  Politikkataloget fra 1997 opstiller nogle mål for ungdomsarbejdet bl. a. om hvor mange klubber der har decideret ungdomstræning ugentligt. Alle rygter tyder på at der er gang i ungdomsarbejdet i Østkredsens klubber. LandsBørne- og Ungdomsudvalget har i løbet af 2001 arbejdet på et spørgeskema som skal kortlægge om målene fra politikkataloget er opfyldt. Desuden var der en masse andre spørgsmål der trængte sig på som LUU derfor har stillet i samme stund.

  Øst-UU har udarbejdet en brochure til klubungdomslederne i Østkredsen. I denne findes oplysninger om hvilke aktiviteter løberne kan deltage i og om hvem man kan spørge til råds hvis man er helt ny indenfor ungdomsarbejde.

  Arbejdet i LandsBørne- og Ungdomsudvalget:

  Udover det før nævnte spørgeskema, er ungdomslederhåndbogen, børnebaner og KUM-reglement nogle af de emner der er blevet drøftet ved møderne.

  Ungdomslederhåndbogen vil i den kommende tid blive revideret og noget nyt vil blive føjet til.

  Børnebaner har fået sin helt egen vejledning: Vejledningen omhandler overordnede og praktiske ting vedrørende børnebaner, men indeholder også flere eksempler på hvordan en børnebane kan laves. Tanken er dog stadig at ny, kreative idéer er velkomne - det er ikke et reglement.

  KUM-reglement er blevet nærlæst og på visse punkter er det ikke tydeligt nok. På baggrund af dette er en decideret arrangementshåndbog skrevet. Samtidigt er denne et forsøgsreglement.

  Kurser og sommerlejre:

  Kurser og sommerlejre er meget populære blandt ungdomsløberne og de deltager flittigt. Bedst besøgt var Ungdom 1-kurset i november med 41 kursister. Laveste var Ungdom 2- kurset i august med 11 kursister. I år 2001 har Ungdom 3 fået ny øverste leder, nemlig Rune Monrad.

  I løbet af året har vi fået en del nye ledere, men der er stadig plads til flere.

  2001 har været et godt år for Østkredsens Ungdomsudvalg - masser af aktivitet og stor deltagelse.

  Henriette Hansen.


5. Beretning for Østkredsens Kortudvalg for år 2001

  Kortproduktionen:

  I Østkredsen har der været revideret 18 DOF kort , heraf 8 kort i Nordsjælland til arrangementerne Spring Cup og Sjællandske 3 dages. I Sydvestsjælland er der revideret 8 kort. Resten af revisionerne er Bornholmske terræner. Bornholm var rammen om DM Stafet på Jomfrubjerget og DM Klassisk i Paradisbakkerne. I efteråret blev der afholdt Höst Open med Blemmelyng og Rø Plantage som konkurrence terræner. Det er glædelig, at der har været et meget fint aktivitetsniveau i korttegningen, så vi som orienteringsløbere får kvalitets kort at konkurrere på.

  Kurser:

  Der er afholdt kursus i rentegning og rekognoscering i skoven med pæn tilslutning. Det er meget vigtigt, at vi står sammen om at få nye korttegnere i skoven, især unge løber er der et stort potentiale i, så vi sikrer at vores kort bliver vedligeholdt i fremtiden. Der vil hele tiden blive udbudt nye kurser i korttegning eller når der opstår et nyt behov. Kurserne er under ledelse af kortkonsulenten Søren A. Nielsen.

  Arbejdsopgaver i 2002:

  En af året arbejdsopgaver har været planlægning af korttegningsprojektet i Nordsjælland, som består i at få nytegnet alle skovene grundigt efter fotogrammetrisk grundmateriale. Der er gennemført flyfotografering over hele Gribskov og Store Dyrehave. Udtegningen af grundkort til rekognosceringen vil blive foretaget i takt med revideringen af kortene. Vi mangler stadigvæk den person som vil påtage sig arbejdet af en koordinering af korttegningsarbejdet i dette område. Her ser kortudvalget gerne en person med tilknytning til Spring Cup udvalget, da størsteparten af kortene på et tidspunkt skal anvendes til dette stævne.

  Kortreglementet skal til gennemarbejdelse i 2002 i forbindelse med omlæggelse af DOF økonomi som følge af plan 2007. Der er nedsat et udvalg af DOF-kortkonsulent Søren Nielsen og Flemming Nørgaard fra kortudvalget samt 1 repræsentant fra hver kreds, i Østkredsen er det Martin Østberg, der er med i arbejdsgruppen, som formand for udvalget har Hovedbestyrelsen udpeget Michael Dickenson. Arbejdsgruppen vil belyse de mange problemstillinger om omlægningen af DOF's kortpolitik og økonomi i fremtiden. Farveprintning af orienteringskort, betalingen af kortfremstillingen og finansieringen samt opdelingen af kortene vil også blive sat under lup.

  Farveprint tryk og farveprint:

  Farveprint tryk er blevet billigere og mere udbredt og der arbejdes med målestoks-forholdet 1:10.000 som kan give et acceptabelt resultat. Konklusionen er for at opnå det bedste resultat af printtryk, skal der være meget stor opfølgning på både banepåtryk og opsætning af trykfarve på kortet, samt at print tryk i 1.15.000 stadigvæk ikke er acceptabelt.

  Flyfotografering:

  Jeg vil gerne komme med en opfordring til klubberne i Østkredsen om, at det er af stor vigtighed, at komme med klubbens ønsker til overflyvninger i det sjællandske og bornholmske områder i god tid, så KU kan lave en realistisk planlægning over områderne der skal flyves, da det er ganske få dage om foråret, der er velegnet til dette formål.

  Kortkonsulenter:

  Også i år har vores kortkonsulenter yde et stort stykke arbejde med orienteringskortene. Kortudvalget arbejder hele tiden med en forbedring af uddannelse af kortkonsulenterne. Sidste år blev der ikke afholdt korttræf i hver kreds. Det har Kortudvalget taget op til overvejelse og vurderet, som en dårlig løsning, hvorfor træffene vil bliver genoptaget. Så der bliver rig lejlighed til at drøfte mange forskellige problematikker i kredsen om kortegningen.

  Jeg vil byde 2 nye kortkonsulenter velkommen. Mogens Køhler, som vil servicer Nordsjælland m.m. Asger Jensen, der vil servicer i Midtvestsjælland m.m. Velkommen til kortudvalget, jeg håber I vil få mange fornøjelige timer i skoven og vi sammen med klubberne kan drage nytte af jeres viden omkring korttegnings problematikken.

  Vi har måtte sige farvel til Sigurd Egenæs. Jeg vil takke dig for din indsats omkring konsulent opgaverne i gennem 8 år.

  Korttegningstræffet:

  Sønderborg var rammen for kortkonsulenttræffet i 2001. Her var der igen en pæn deltagelse fra kredsene. På træffet var der et oplæg til en fremtidige kortpolitik. Lidt senere var vi inde på generalisering af orienteringskortene, der blev vist forskellige eksempler af O-kort, der er fremstillet i år. Øvelserne var henlagt i Gråsten Skov i herligt efterårs vejr. Her gennemførte vi forskellige laser målinger for at få udbytte af de tips og erfaringer andre konsulenter har gjort. Generaliseringen af kortet blev også drøftet, det medfører altid en konstruktiv debat hos kortkonsulenterne.

  Årets kort i Østkredsen:

  Ved hjælp af kortkonsulenter blev 3 kort udvalgt til at gå videre i bedømmelse af årets kort for hele landet. Valget blev for Østkredsens vedkommende Gurresøskovene, Teglstrup Hegn og Valborup. Det var ikke nogen helt let opgave, for der er mange kort af en flot kvalitet.

  Afslutning:

  Der har været en del lange sagsbehandlinger af klubbernes problemer og ønsker i Østkredsen, så det er rart at se at der er udvikling og interesse for kortområdet.

  Vi må ikke glemme vores solidariske kortpolitik mellem klubberne og forbundet.

  KU hjemmeside vil kunne give svar på mange spørgsmål om kortfremstilling, og den er et besøg værd.

  Jeg vil ønske alle et godt nytår, og tak til alle der bidraget til kortfremstillingen i Østkredsen.

  Østkredsen Kortudvalget
  Claus Mikkelsen


6. Teknisk Udvalg Øst's Årsberetning for 2001

  Ved året 2001's begyndelse kom der så ikke et revideret reglement på gaden, idet sådanne rettelser kun er hvert andet år (lige år), men de år (ulige år), hvor der så ikke er kommet revideret reglement på gaden er så til gengæld de år, hvor der indhentes forslag til reglements ændringer.

  Og hvor man nu havde håbet, at da der var mange nye forslag indsendt i 1999, at der så nok ikke kom så mange i 2001, så havde man håbet forkert. Der er igen i 2001 kommet mange forslag til ændringer, og det har ikke været nemt at holde styr på de mange forslag, de mange kommentarer og ændringsforslag og de mange holdninger til forslagene. Dette er også årsagen til, at TKU og LRU ikke har kunnet nå at behandle det færdigt inden nytår.

  TKU håber at Hovedbestyrelsen har forslagene til behandling sidst i januar 2002, hvorefter rettelserne skal indføjes i reglementet (Reglementet rettes).

  Et af forslagene til ændring af reglementet har været et forslag fra St. Binderup OK, som bl. a. har ønsket at indføre B2 løb, som skulle være klasseinddeling på 12 banetyper til erstatning for de nuværende C-løb. Forslaget til denne nye stævneform - B2-løb - skulle så indgå i divisionsturneringen til erstatning for C - løbene, som i dag indgår.

  TKU har behandlet St. Binderup OK's forslag men har ikke kunnet få stævneformen til rigtig at hænge sammen, idet klasseinddelingen omkring H40, H45, H50 og H55 samt D45, D50, D55 ikke fandtes rigtig. Endvidere indeholdt forslaget til divisionsturneringen klasser som AM-klasser og AK- klasser, hvilket tidligere har været prøvet (før 1995), og som dengang gav meget voldsomme fortolkninger til følge. Derfor har TKU ikke kunnet indstille St. Binderup OK's forslag til vedtagelse.

  TKU mener til gengæld, at der i St. Binderup OK's forslag var nogle gode tanker, som TKU mener bør tages op i et ad hoc udvalg for således at komme frem til nogle bedre og ændrede løbsformer, og som også giver arrangørene bedre arrangørbetingelser.

  I O - Posten nr. 6 var der et indlæg fra Erik Øhlenschlæger, Hvalsø OK som ligeledes bragte ændret struktur og andre løbsformer på banen. Dette indlægs indhold bør ligeledes indgå i et sådant ad hoc udvalgs overvejelserne om ændringer.

  I årets løb blev der til turneringsudvalget stillet forslag om at ændre på pointgivningen på bane 3 A og 4 i divisionsturneringens nedre divisioner (4'die, 5'te og 6'te division). I dag gives 4 og 3 point til 1 løber fra klub. Så snart TKU får tid til at ændre østkredsens reglement, vil det betyde, at når dette er ændret, vil der gives 4 - 3 - 2 - 1 til 2 løbere fra hver klub i henhold til placeringsrækkefølge.

  Teknisk Udvalg har ligeledes i årets løb behandlet de indkomne indberetninger vedrørende stævneorganisationer, og her mener TKU, at klubberne egentlig er ret flinke til at foretage disse indberetninger. Nu er det jo også blevet nemt, når man kan anvende DOF's hjemmeside forside, og "klikke" sig frem til "Stævneindberetninger for 2002", og så E-maile indberetningen ind.

  Teknisk Udvalg har behandlet nogle forskellige ansøgninger om dispensationer i løbet af året.

  Godt Nytår og go' O-vind for 2002.

  Tom P. Neesgaard - Teknisk Udvalg Øst

 


Forrige side: Årsberetning 2002
Næste side: Kortudvalg


12/28/09 08:48:48