Østkredsen

Sidens PHP-kode er opdateret og det har siden ikke været klar til.
Det er derfor ikke muligt at tilgå data, deriblandt Karrusellisten

Du kan finde mere om Østkredsens arbejde på adressen https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/ostkredsen